Yolcu Taşıma Sözleşmesi

 1. Yolcu,  satın almış olduğu bilet üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 2. Seferinde kullanılmayan bilet muteber değildir. Bu konuda sonradan yapılacak itirazlar geçerli değildir.
 3. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği talep halinde yazılı seferinde kulanılmayacak biletin otobüsün hareket saatinden 24 saat evvel  müracat halinde bilet ücreti iade edilir.
 4. 12 saat  evvelindeki müracat halinde ise 6 ay geçerlilik süresi olan açık bilet veya rezervasyon bileti haline getirilir.
 5. Gidiş - Dönüş biletleri 6 ay geçerli olup dönüş için vizesinin yaptırılması gerekir.
 6. Açık tarihli biletlerde ücret iadesi kesinlikle yapılmaz.
 7. Açık biletler satış tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir.
 8. Kredi kartı ile satın alınan biletlerin iadeleri nakit olarak yapılmaz.
 9. Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Bagajlar yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre etiketlenir.
 10. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
 11. Sahipsiz bagaj taşınamaz.
 12. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.
 13. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
 14. Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir. Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.
 15. Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, bulaşıcı, radyoaktif ve benzeri nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümü de dahil olmak üzere taşınamaz.
  • a) Yolcunun bizzat yedinde bulundurduğu her türlü eşyanın zarar ve kaybından taşıyıcı hiçbir suretle sorumlu değildir. 
  • b) Taşıyıcı, kıymetli eşya, para, kıymetli evrak ve diğer her türlü vesika ile elektronik veya kırılacak eşyanın taşımasını yapamaz. Yolcunun bu tür eşyalarını yanında bulundurması zorunludur.
  • c) Taşıyıcı, yolcunun bagaj fişi karşılığında beyan etmeden teslim ettiği veya beraberinde taşıdığı eşyaların hasar ve kaybından sorumlu değildir.
 16. Bu gibi eşyaların firma tarafından kabul edilmemesi halinde yolcu, biletin iadesi yolunda bir hak talep edemez.
 17. Kayıp eşya ödemeleri bagaj fişi verildiği halde kaybolan bagajlar içindir. Kıymet takdiri yapılmayan bagajın kaybı halinde en fazla bilet ücretinin iki katı ödeme yapılır.
 18. Koltuk numaralarının pencere veya koridor olma düzeni araç marka ve modeline göre farklılık gösterebilir.
 19. İnternet üzerinden online olarak satılan biletlerde ücret iadesi yapılmaz, bilet açık bilete çevrilir.
 20. Bilet bedeli iadesi yapılabilmesi için biletin aslının ibrazı gerekmektedir.
 21. Kanun ve yönetmelik gereği sefer ve fiyat tarifeleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
 22. Tarife süresi sonundaki tarife değişikliklerinden doğan ücret farkları açık biletlere ve rezervasyon biletlerine uygulanmaz.
 23. Yolcu, şirketin elinde olmayan nedenlerden dolayı (doğal afet, sınırların kapanması, v.b.)  iptal edilen seferler nedeniyle tazminat talebinde bulunamaz.
 24. Trafik kazalarında maddi manevi zararlar şirketimizin öz mal araçları için davalarda hasım şirketimiz, 3 şahıslara ait ve şirketimiz bünyesinde çalışan vasıtalarda meydana gelecek kazalarda maddi manevi zarar davalarında hasım taşıyan otobüs sahip ve müstahdemleri olacaktır
 25. Taşıyıcının hiçbir acentesi personeli veya temsilcisi bu sözleşmenin hükümlerini değiştirmeye veya kaldırmaya yetkili değildir.
 26. Bileti satın alan yolcu yukarıdaki sözleşme şartlarını kabul etmiştir. Aynı zamanda bu bilet müşteri ile şirketimiz arasında bir akiddir.