İnsan Kaynakları

En değerli kaynağımız Firmamıza inanan personelimizdir. Bir kurumun başarısı ancak o kurum için çalışan personelin başarısıyla mümkündür.

Çalışanlarımızda aradığımız temel yetkinliklerimiz şunlardır:

 • Karşısındakinin ne dediğini doğru olarak anlayarak hızlı ve verimli hizmet sunabilen,
 • Sesli ve görsel iletişim ile beden dili gibi iletişim araçlarını doğru şekilde kullanabilmek ve anlayabilen,
 • Kişisel ve toplumsal güçlü etik değerlere sahip,
 • Davranışlarında dürüst ve adil,
 • Yaptığı görevin yasal yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getiren,
 • Kişisel görev ve sorumluluklarını uyarıya gerek kalmadan yerine getiren,
 • Başarının kişisel çabayla değil takım çalışmasıyla geleceğinin farkında olan,
 • Ortak hedefleri çalışma arkadaşlarına aktarmada başarılı,
 • Takım olabilmek için iç ve dış kaynaklardan iletilen mesajları anlamak, aktarmak ve uygulayabiliyor olmak,
 • Diğer birimlerde çalışanları rakip olarak görmemek;
 • Takım çalışmasının sağlıklı yürüyebilmesi için bilgilerini paylaşan, işbirliğinden kaçmayan,
 • Kontrole ve takibe gerek kalmadan kendi görevlerini eksiksiz ve özveriyle yerine getiren,
 • Kalite kültürünü sahip,
 • Baskı ve stres ortamı ile başa çıkabilecek,
 • Tersliklerle karşı iyimserliğini ve azmini koruyacak,
 • Yenilgiler sonrası çabuk toparlanabilen.

Bu özelliklere sahipseniz takımımızda size de yer verebiliriz.